ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ #MCLର କୁଲଡ଼ା କୋଇଲା ଖଣିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଖନନ ବନ୍ଦ