ଏଯାଏ ଖାଇନି ସାତକୋଶିଆକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ବାଘ: ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଘ ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାର୍‌ହା ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ; ନିଜେ ନମାରି ଖାଇଲେ, ମାରିକି ବାଘକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ