ସାତକୋଶିଆରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ମହାବଳର ଗତିବିଧି: ରାତିରେ ଖୁଆଡ଼ ଭିତରେ କଲା ବାର୍‌ହା ଶିକାର; ଅଧା ଖାଇଲା, ପାଣି ପିଇଲା, ପାଣିରେ ବୁଲିଲା ମହାବଳ, ବର୍ଷ ସାରା ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଡିସିନାଲ୍ ପିସିସିଏଫ୍