ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ: ଏସ୍‌ସିଆର୍‌ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି.ରାଧିକାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ୍‌ ଏଡିଜିର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ