ମେଡିକାଲ୍‌ କଲେଜ୍‌ରେ NAT ମେସିନ୍‌ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର-ରୋଜ୍‌ କଂପାନୀ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ, ପୁର୍ନବାର ୨ ବିଡରଙ୍କ ବିଡ୍‌ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ