ଘୁଞ୍ଚିଲା ‘ସରବନ୍‌’ର ରିଲିଜ ତାରିଖ

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍‌ ହାଉସର ଫିଲ୍ମ ‘ସରବନ୍‌’ର ଘୁଞ୍ଚିଲା ରିଲିଜ ତାରିଖ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଶରେ ବିମୁଦ୍ରାକରଣର ସ୍ଥିତି। ୯ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୩ ଜାନୁଆରୀରେ ରିଲିଜ ହେବ।

ଏହା ଏକ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍‌ରେ ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଭେଣ୍ଟିଲେଟର’ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା।