ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ୱ କପ ଫାଇନାଲରେ ଦୀପିକା କୁମାରୀଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ

ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି: ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଦୀପିକା କୁମାରୀ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଦୀପିକା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ଏହି ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଚାଓ ମିଶୁନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନାଲରେ ୬-୨ରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ।