ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସାଇନା; ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ

ଜାକାର୍ତା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ତା ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ୍। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଖେଳା ଯାଇଥିବା ସେମି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଲିଣ୍ଡାୱେନୀ ଫାନେଟ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୭ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ହେବ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କାରୋଲିନା ମାରିନଙ୍କ ସହିତ। ସ୍ପେନର ଏହି ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ରବିବାର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସାଇନା।

ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଇନା ଏକ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୫ ଥର ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।