ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନେଇ IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି: ୪ ପ୍ରମୁଖ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିଅନରେ ୯୯% ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜିଅନ୍‌ରେ ଆସୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଜୁଲାଇରେ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧତ୍କ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି