୫ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠାଇବାକୁ ଓମ୍‌ସାର ଦାବି, ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲା ଯାଏଁ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଡାକ୍ତର