ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି: ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଆସନ