ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି?

ମନ ମାନୁନି କି ହାତ ବି ଯାଉନି। ମନକୁ ମନରେ ମାରି ଏମିତି ତୁନି ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପୁଅର ଫଟୋ ପାଖରେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ କେଡେ ଅଭାଗିନୀ ମୁଁ। ଯାହା ହାତରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇବା କଥା ଆଜି ନିଜ ହାତରେ ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡୁଛି।