ବିଜେପିର ୩କୁ ବିଜେଡିର ୮

ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଧାମନଗର ବିଜୟ ଆକଳନ। ବିଜେପି କହୁଛି ଜିତିବ ଆଉ ବିଜେଡି କହୁଛି ଜିତିଯାଇଛୁ। ବିଜେପିର ଆକଳନ ୩ରୁ ୪ ହଜାର ବିଜୟ ବ୍ୟାବଧାନ। ମହିଳା ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି ଆକଳନ ୮ ହଜାର। ତେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ଭୋଟ।