CCTV କହୁଛି ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେର କଳାକାହାଣୀ

କାଠଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ। କଣ୍ଟାବାଜିଂର ତତକାଳୀନ ଏସ୍.ଡି.ପି.ଓଙ୍କ କାରନାମାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୋଲିସ ବି ଚୋରୀ କରିପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।