ଛୁଆ କୋଳରେ ଅଚେତ ମା’

ଟାଣ ଖରାରେ ଛତାଟିଏ ଧରି ଅଚେତ ମା’କୁ ଜଗି ବସିଛି କୁନି ଶିଶୁ। ଜେଜେ ବାପା ଓ ଜେଜେ ମା’ଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡିଛି ମା’। ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ।