କାର୍‌ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଓ ରିଙ୍କୁ

କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ପ୍ରେମିକା। ଯେ ଗାଇ ବାଛୁରୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚକଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଦୁଇ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ।