ହସୁଥିଲେ ଅଚାନକ୍ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା!

ବସ୍ ଭିତରେ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କଥା ବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବଦଳିଗଲା ସମୟ। କାଳ ଜଗି ରହିଥିଲା ମଝି ରାସ୍ତାରେ। ଘରୁ ବାହାରିଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏହି ବସ ଯାତ୍ରା।