ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବିହାରରୁ ଵଲାଙ୍ଗିର

ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରତାରଣା। ବିହାରରେ ପ୍ରେମ ପରେ ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏବେ ବଲାଙ୍ଗିର ସହର ଭିତରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା।