ମାଆ ନାହିଁ ଯାହାର, ସାହା ନାହିଁ ତାହାର

କଥା ଛଳରେ କହନ୍ତି, ମାଆ ନାହିଁ ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ ତାହାର। ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ବାପା ଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଧବା ମାଆଟି ଦୁଃଖକଷ୍ଟ କରି ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏ କି ବିଚିତ୍ରା ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ପରେ ମାଆ ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ।