‘ଦାଦା ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ’

ଦାଦା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ତୁମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଦାଦା ହଠାତ ମୋତେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି। ଏମିତି କହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି।