ଆଇପିଏସ ବାବୁ ଦେବେନି କି ସଂପତ୍ତି ତାଲିକା?

ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ୮ ଆଇପିଏସ୍। ୧୨୬ ଆଇପିଏସରୁ ୮ଜଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ।