ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ?

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

biju

biju

Debendra Prusty
  • Published: Friday, 13 January 2023
  • Updated: 13 January 2023, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

https://youtu.be/AtOWOsd_3lQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ?

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

biju

biju

Debendra Prusty
  • Published: Friday, 13 January 2023
  • Updated: 13 January 2023, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

https://youtu.be/AtOWOsd_3lQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ?

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

biju

biju

Debendra Prusty
  • Published: Friday, 13 January 2023
  • Updated: 13 January 2023, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

https://youtu.be/AtOWOsd_3lQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ?

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

biju

biju

Debendra Prusty
  • Published: Friday, 13 January 2023
  • Updated: 13 January 2023, 04:16 PM IST

Sports

Latest News

ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅପମାନ? ହକି ଉଦଘାଟନ ଆଳରେ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କି? ବିଜୁ ବନ୍ଦନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଠିକ୍ ହେଲା ତ? ଦେଶୀବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ କଥା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି?

https://youtu.be/AtOWOsd_3lQ

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos