ତେନ୍ତୁଳିରୁ ମିଳେ ଏସବୁ ଫାଇଦା

 ଆଜିକା ସମୟରେ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିଲାଗି କେତେ କଣ ବି କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବହୁତ କମ୍‌ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍‌ କରିବାରେ ତେନ୍ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍‌ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ବିକ୍ୟାଲସିଅମ୍‌ଆଇରନ୍‌ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ପୋଟାସିୟମ୍‌ଫସଫରସ୍‌ ଓ ଫାଇବର୍‌ ପ୍ରଚୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି