ସେପାରିରେ ପ୍ରେମିକ, ଏପାରିରେ ପ୍ରେମିକା

ସରିଗଲା କଥା ଆଉ ମଉଳିଗଲା ସ୍ବପ୍ନ। ସେପାରିରେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ଏପାରିରେ ପ୍ରେମିକା। ଅଧାବାଟରେ ସମାଧି ନେଇଗଲେ ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକର ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଶରୀର ପଡିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମିକା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ।