ସରକାରଙ୍କ ଖାଇଲେ, ବିଜେଡିର ଗାଇଲେ!

ସରକାରଙ୍କ ଧନ, ବିଜେଡିର ଗୁଣଗାନ। ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର। ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୋଟବ୍ୟାଙ୍କ ଶେଷରେ ଦଳୀୟ ରାଲି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କାମ ଦେଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ମେଳି।