ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଛୁଆକୁ ମାରିଲା ମା’

ନିଜେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ନିଜେ ହତ୍ୟା କଲା। ପାପର ସାକ୍ଷୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ପ୍ରେମ ଜୁଇରେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନର ଆହୂତି। ମାଆ ଚିରି ଦେଲା ଛୁଆର ପାଟି।