ଦି ମାସ ତଳେ ବାଜିଥିଲା ସାହାନାଇ, ଏବେ ଉଠିଲା କୋକେଇ

ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବାଜିଥିଲା ସାହାନାଇ, ଏବେ ସେଇଘରୁ ଉଠିଲା କୋକେଇ। ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ମରଶରୀର। ବାପା, ମା, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ନବଦମ୍ପତି। ଏବେ ପୂରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ।