ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭରସା

୬ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକଉପାସରେ ପାଲ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ନା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନା ରହିବାକୁ। ପରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ଘଟଣା।