ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନଖୋଲି ବି ଏଏସଓ ଚାକିରି?

ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନଖୋଲି ବି ଏଏସଓ ଚାକିରି! ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଉତ୍ତରଖାତାରେ କେବଳ ଆଗୁଆ ଡାର୍କେନିଂ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ସିଲ ନଖୋଲି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ! ସିସିଟିଭି ଯାଂଚ୍ ସଂପର୍କରେ ନିରବ ଓପିଏସସି। ଓପିଏସସିର ଏଏସଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ସନ୍ଦେହ।