ଇଏ ଚୋର ନା ପୋଲିସ?

ଚୋର-ପୋଲିସ… ଇଏ ଏକ ଖେଳର ନାଁ। ପିଲାଦିନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଖେଳ ଖେଲିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ ପାଇଁ ସତ ହୋଇଛି ଖେଳ। ସବୁଦିନ ଚୋର ଖୋଜୁଥିବା ପୋଲିସ ଏବେ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଛି ଚୋର।