ଅନ ପଏଣ୍ଟ: ମିଶନ ଚାଇନା

ନଭେମ୍ୱର ତିନି ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବୌଦେଶିକ ସଚିବ ମାଇକ ପୋମ୍ପିଓ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ମାର୍କ ଏସପର। ଭାରତ ଗସ୍ତ ପଛର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଭୋଟ୍ ନା ଚାଇନା ସହିତ ମୁକାବିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରର ଅନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଶନ ଚାଇନା।