ଏଭଳି ବାପାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାପାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ୍। ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ କଣ ତା ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି।