‘ଲିଭ ଇନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ’

ଲିଭ ଇନରେ ରହିବେ। ଶାରିରୀକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଲେ। ରୁଜୁ ହେବନି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଆଧୁନିକତାର ସିଡ଼ି ଚଢି ସାରିଥିବା ସମାଜରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ।