‘ମତେ କେହି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାଅ’

‘ମତେ କେହି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାଅ’। ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଶକ୍ତି ମୋହନ। ଓଡ଼ିଶା ଶିଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ସେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।