ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ମହିଳାରୁ ପୁରୁଷ

ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କଲେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଭରତପୁରର ଏଇ ପ୍ରେମୀ ଦମ୍ପତ୍ତି। କଳ୍ପନାଙ୍କ ଲାଗି ମହିଳାରୁ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଅରଭ।