ପୁଅ ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି?

ଝଗଡା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କ ବାପା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।