କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା?

ବାହାରିଲା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। ତାଲିକା ଦେଖିଲେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୁନାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଓ ବଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ଅଧିକ ସୁନାଗହଣା ରହିଛି।