ତାରାଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ!

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

congress

congress

Debendra Prusty
  • Published: Thursday, 22 December 2022
  • Updated: 22 December 2022, 11:45 AM IST

Sports

Latest News

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

https://youtu.be/T4790J-QXqM

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ତାରାଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ!

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

congress

congress

Debendra Prusty
  • Published: Thursday, 22 December 2022
  • Updated: 22 December 2022, 11:45 AM IST

Sports

Latest News

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

https://youtu.be/T4790J-QXqM

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ତାରାଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ!

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

congress

congress

Debendra Prusty
  • Published: Thursday, 22 December 2022
  • Updated: 22 December 2022, 11:45 AM IST

Sports

Latest News

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

https://youtu.be/T4790J-QXqM

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ତାରାଙ୍କୁ ଡରିଗଲେ!

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

congress

congress

Debendra Prusty
  • Published: Thursday, 22 December 2022
  • Updated: 22 December 2022, 11:45 AM IST

Sports

Latest News

ପଦ୍ମପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି। ପରାଜୟ ପଛର କାରଣ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ହେଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଭାପତି ପାଗ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି।

https://youtu.be/T4790J-QXqM

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos