ଆଳିରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ- ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ; ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି