ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍: କଣ ରହିଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରିଫ୍‌କେସ୍‌ରେ ତା ଉପରେ ନଜର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍; ଫୋକସ୍‌ରେ ରହିପାରେ କୃଷି