ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମେଣ୍ଢା ପରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଛେଳି, ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମାଲୁଣି ମନ୍ଦିରସାହିରେ ଗୁହାଳରେ ପଶି ୪ଛେଳିକୁ ମାରିଲା ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ