ପୁରୁଣା ନେତା BJDକୁ ଫେରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଲେ-ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖାଯାଉ