ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି: ପାଳଗଦାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ ଉଚୁଆଁ ଭାବୁଛନ୍ତି: କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ