କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ; ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ