ବିଜେପି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି, ବିଜେପୁରରେ ପରାଜୟ ଭୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି: ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ