ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନାକୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କହିଲେ-ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି କହିବେ, ମୁଁ ପାଇନି କହିବିନି