ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ: କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କି କହିଲେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ