ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୁଗୁଡ଼ା ଜେକ ଆମ୍ବଖାଲ ନାଳ ଉପରେ ଥିବା ନୟାଗଡ଼ ସଂଯୋଗକାରୀ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା, ବ୍ରହ୍ମପୁର-ନୟାଗଡ଼ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ