ଏରସମାରେ ଜୋର ଧରୁଛି ରାବଣପୋଡ଼ି ରାଜନୀତି: ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବ ପରିଷଦ ପଡ଼ିଆରେ ଦାମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଞ୍ଚକୁ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଶାସନ