ବନ୍ୟା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଥେରୁବାଲିରେ ସୁଧୁରିଛି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରିଜରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୧୦ କିମି ବେଗରେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ